Sinds 1904 is NTAB als onafhankelijk bureau actief met taxatie- en advieswerkzaamheden. Aanvankelijk in opdracht van rechtbanken, later ook voor de financiële sector, waarin een vooraanstaande positie werd verworven. Onze specialisten gaan voortvarend en met grote zorgvuldigheid te werk en bewijzen zo de waarde van NTAB zelf.

Nederlands Taxatie- en Adviesbureau

Privaat- en zakenrechtelijk

Privaat- en zakenrechtelijk

Geregeld wordt een van onze specialisten benoemd als deskundige voor taxaties. Onze diensten: afwikkeling van nalatenschappen waardebepaling van roerende en onroerende zaken behorende tot een huwelijksgoederengemeenschap waardebepaling van zaken die onderwerp zijn van een zakenrechtelijke procedure

Lees verder

Insolvente zaken

Insolvente zaken

Reeds jarenlang staat NTAB curatoren bij in insolvente zaken. Tegenwoordig kent onze dienstverlening letterlijk geen grenzen. Steeds vaker krijgen curatoren te maken met grensoverschrijdende insolventies. Ook hier zijn we snel en zorgvuldig met onze adviezen en rapportages. Onze diensten: taxeren…

Lees verder

Participatiemaatschappijen

Participatiemaatschappijen

Investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen gaan in de praktijk veelal om het deelnemen in (onderdelen van) bedrijven, in start-ups en in de financiering van expansie. Vaak gaan ze gepaard met MBO/MBI. Cruciaal is de waardebepaling van de te verwerven onderliggende activa.…

Lees verder

Asset based lenders

Asset based lenders

Het uit de USA en Engeland overgewaaide fenomeen van asset based lending neemt een hoge vlucht. De op maat gesneden financiering die een asset based lender biedt, is vaak korter van duur en goedkoper. Het dienstenpakket van NTAB is Basel…

Lees verder

Factormaatschappijen

Factormaatschappijen

Voorbeeld: een van uw klanten groeit onstuimig maar heeft onvoldoende middelen om die zelf te financieren. U wordt gevraagd mede te financieren. Bij het nemen van uw beslissing zult u ongetwijfeld willen weten welke waarde u aan de bestaande en…

Lees verder

Leasemaatschappijen

Leasemaatschappijen

Stel, u least een of meerdere vliegtuigen aan een luchtvaartmaatschappij. Of een complete vloot tramstellen aan een gemeentelijk vervoerbedrijf. Voor de financiering moet de reële, actuele waarde en het waardeverloop gedurende de leaseperiode van het te leasen object worden vastgesteld.…

Lees verder

Banken

Banken

Ingegeven door Basel II wordt in het reguliere financieringscircuit vroegtijdig om een waardebepaling gevraagd voor een beter inzicht in de kredietrisico’s. NTAB beoordeelt de waarde van de te financieren activa, adviseert over eventuele aanvullende zekerheden en stelt rapportages op met…

Lees verder

Corporate advisors

Corporate advisors

In de praktijk van een accountant, advocaat of fusie- en overnamespecialisten wordt men geregeld geconfronteerd met bedrijfszaken die verder gaan dan een audit of een advies inzake een fusie, overname of faillissement. Ook komt bij het opmaken van de jaarbalans…

Lees verder

Fair value in het bedrijfsleven

Fair value in het bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is waardebepaling een begrip dat niets meer te maken heeft met de manier waarop in het verleden de jaarlijkse balans werd opgemaakt: aanschaf minus afschrijving is balanswaarde. Onder invloed van veranderende internationale IFRS-regels zijn tegenwoordig niet alleen…

Lees verder