Privaat- en zakenrechtelijk

Geregeld wordt een van onze specialisten benoemd als deskundige voor taxaties. Onze diensten:

  • afwikkeling van nalatenschappen
  • waardebepaling van roerende en onroerende zaken behorende tot een huwelijksgoederengemeenschap
  • waardebepaling van zaken die onderwerp zijn van een zakenrechtelijke procedure
Waardebepalend sinds 1904