Participatiemaatschappijen

Investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen gaan in de praktijk veelal om het deelnemen in (onderdelen van) bedrijven, in start-ups en in de financiering van expansie. Vaak gaan ze gepaard met MBO/MBI. Cruciaal is de waardebepaling van de te verwerven onderliggende activa. En wat is die waarde bij een exit? Onze diensten:

  • vaststellen van de going concern-waarde van een onderneming
  • taxeren van de te vervreemden of over te nemen activa op onderhandse verkoopwaarde en op liquidatiewaarde
  • adviseren m.b.t. bedrijfsprocessen in de over te nemen (delen van) ondernemingen
Waardebepalend sinds 1904