Over NTAB

NTAB is een onafhankelijk taxatie- en adviesbureau, opgericht in 1904. We taxeren en brengen advies uit in opdracht van onder andere curatoren, banken en ondernemingen. Onze jarenlange ervaring, kennis van de markt, oplossingsgerichte en snelle werkwijze en digitale innovaties zijn hierbij van groot belang. Hiermee bewijzen we eveneens de waarde van NTAB zelf.

NTAB Taxaties
Werkwijze van NTAB

Werkwijze

Om tot een nauwkeurige waardebepaling te komen, gaan we met grote zorgvuldigheid te werk. Dit laat zich niet vangen in een standaardproduct. Onze experts bekijken per case wat de meest efficiënte aanpak is. We taxeren onafhankelijk en kiezen altijd voor de meest passende verkoopmethodiek.

Digitale innovatie speelt eveneens een belangrijke rol bij het leveren van de juiste waardering. Onze database met verkoopgegevens en veilingtransacties van Europese veilinghuizen stelt ons in staat om snel en accuraat de waarde van activa te bepalen. Uiteraard is hierbij de ervaring en marktkennis van onze experts essentieel.

Waardering van de toekomst

Met ons innovatielab hebben we als doel alle beschikbare data te combineren met huidige technologieën en deze te vertalen naar nieuwe producten binnen de taxatie- en auditmarkt. Inmiddels hebben we al mooie resultaten behaald met innovaties op het gebied van modelmatig waarderen van voorraden en het transformeren van data naar dynamische informatie.

Waardering Toekomst Audit NTAB

Ons team