Ondernemingen

Onafhankelijke autoriteit

Sinds 1904 is NTAB als onafhankelijk bureau actief met taxatie- en advieswerkzaamheden. Aanvankelijk in opdracht van rechtbanken, later ook voor de financiële sector, waarin een vooraanstaande positie werd verworven. Onze specialisten gaan voortvarend en met grote zorgvuldigheid te werk en bewijzen zo de waarde van NTAB zelf.

Waardebepalend sinds 1904

Corporate advisors

Corporate advisors

In de praktijk van een accountant, advocaat of fusie- en overnamespecialisten wordt men geregeld geconfronteerd met bedrijfszaken die verder gaan dan een audit of een advies inzake een fusie, overname of faillissement. Ook komt bij het opmaken van de jaarbalans…

Lees verder

Fair value in het bedrijfsleven

Fair value in het bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is waardebepaling een begrip dat niets meer te maken heeft met de manier waarop in het verleden de jaarlijkse balans werd opgemaakt: aanschaf minus afschrijving is balanswaarde. Onder invloed van veranderende internationale IFRS-regels zijn tegenwoordig niet alleen…

Lees verder