Insolvente zaken

Reeds jarenlang staat NTAB curatoren bij in insolvente zaken. Tegenwoordig kent onze dienstverlening letterlijk geen grenzen. Steeds vaker krijgen curatoren te maken met grensoverschrijdende insolventies. Ook hier zijn we snel en zorgvuldig met onze adviezen en rapportages. Onze diensten:

  • taxeren op onderhandse verkoopwaarde en op liquidatiewaarde van het materiĆ«le en immateriĆ«le boedelactief
  • afproduceren van onderhanden werk
  • inventariseren en afwikkelen van rechten van derden (eigendomsvoorbehoud e.d.)
  • begeleiden van doorstartscenario’s
  • assisteren bij de verkoop van (delen van) een onderneming door middel van onderhandse verkoop, openbare inschrijving of het laten organiseren van een internetveiling van materieel en immaterieel actief door BVA-auctions B.V.
Waardebepalend sinds 1904