Fair value in het bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is waardebepaling een begrip dat niets meer te maken heeft met de manier waarop in het verleden de jaarlijkse balans werd opgemaakt: aanschaf minus afschrijving is balanswaarde. Onder invloed van veranderende internationale IFRS-regels zijn tegenwoordig niet alleen marktontwikkelingen mede bepalend. Ook dient gerapporteerd te worden op basis van fair value; de reĆ«le, actuele waarde. In deze materie kan NTAB een belangrijke rol vervullen dankzij z’n uitgebreide expertise en beschikking over de modernste databases en modellen. Een verzoek om taxatie van voorraden, machines, debiteuren en/of intellectuele eigendommen, resulteert al snel in een heldere rapportage en advies. Ook in het geval van een (internationale) fusie, overname of desinvestering, kan NTAB een uitgebreide waardebepaling van de bijbehorende activa geven.

Waardebepalend sinds 1904