Factormaatschappijen

Voorbeeld: een van uw klanten groeit onstuimig maar heeft onvoldoende middelen om die zelf te financieren. U wordt gevraagd mede te financieren. Bij het nemen van uw beslissing zult u ongetwijfeld willen weten welke waarde u aan de bestaande en nieuw te financieren voorraden en debiteuren moet toekennen. NTAB brengt voor u de geld- en goederenstroom in kaart, voert een risicoanalyse uit, benoemt en preciseert beperkende rechten van derden en geeft vervolgens een waardering af. Onze diensten:

  • taxeren van de borrowing base en analyseren van het verloop daarvan
  • quick scan van het bedrijfsproces
  • analyse van de branche en marktontwikkelingen
Waardebepalend sinds 1904