Corporate advisors

In de praktijk van een accountant, advocaat of fusie- en overnamespecialisten wordt men geregeld geconfronteerd met bedrijfszaken die verder gaan dan een audit of een advies inzake een fusie, overname of faillissement. Ook komt bij het opmaken van de jaarbalans tegenwoordig meer kijken dan het bepalen van de afschrijvingsmethode. Internationale IFRS-regels zijn bepalend geworden voor de vaststelling van de actuele waarde van bedrijfsmiddelen. Op dat gebied kan de expertise van waardespecialist NTAB die van de advocatuur of accountancy aanvullen en perfectioneren. NTAB kan een meerwaarde betekenen met diensten als:

  • taxatie van actuele, going concern-, onderhandse en liquidatiewaarde
  • adviseren m.b.t. bedrijfsprocessen in over te nemen (delen van) ondernemingen
  • adviseren over en begeleiden van bedrijfsprocessen
Waardebepalend sinds 1904