Participatiemaatschappijen

Participatiemaatschappijen

Investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen gaan in de praktijk veelal om het deelnemen in (onderdelen van) bedrijven, in start-ups en in de financiering van expansie. Vaak gaan ze gepaard met MBO/MBI. Cruciaal is de waardebepaling van de te verwerven onderliggende activa.…

Asset based lenders

Asset based lenders

Het uit de USA en Engeland overgewaaide fenomeen van asset based lending neemt een hoge vlucht. De op maat gesneden financiering die een asset based lender biedt, is vaak korter van duur en goedkoper. Het dienstenpakket van NTAB is Basel…

Factormaatschappijen

Factormaatschappijen

Voorbeeld: een van uw klanten groeit onstuimig maar heeft onvoldoende middelen om die zelf te financieren. U wordt gevraagd mede te financieren. Bij het nemen van uw beslissing zult u ongetwijfeld willen weten welke waarde u aan de bestaande en…

Leasemaatschappijen

Leasemaatschappijen

Stel, u least een of meerdere vliegtuigen aan een luchtvaartmaatschappij. Of een complete vloot tramstellen aan een gemeentelijk vervoerbedrijf. Voor de financiering moet de reĆ«le, actuele waarde en het waardeverloop gedurende de leaseperiode van het te leasen object worden vastgesteld.…

Banken

Banken

Ingegeven door Basel II wordt in het reguliere financieringscircuit vroegtijdig om een waardebepaling gevraagd voor een beter inzicht in de kredietrisico’s. NTAB beoordeelt de waarde van de te financieren activa, adviseert over eventuele aanvullende zekerheden en stelt rapportages op met…