Banken

Ingegeven door Basel II wordt in het reguliere financieringscircuit vroegtijdig om een waardebepaling gevraagd voor een beter inzicht in de kredietrisico’s. NTAB beoordeelt de waarde van de te financieren activa, adviseert over eventuele aanvullende zekerheden en stelt rapportages op met o.a. marktontwikkelingen en een vergelijking binnen de branche.

Verder schakelen banken ons in bij de herstructurering van kredieten en voor insolventiebegeleiding. Ook in deze sector leiden nieuwe (mondiale) ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving tot een verbreding van ons dienstenpakket. Nationaal en internationaal.

Binnen het insolventiegebied omvat ons recovery/workout-dienstenpakket onder meer:

  • taxeren op onderhandse verkoopwaarde en op liquidatiewaarde van (on)roerende activa
  • adviseren over het optimaal te gelde maken van activa
  • adviseren over en afwikkelen van rechten van derden (eigendomsvoorbehoud e.d.)
  • veiligstellen van activa
  • adviseren over en begeleiden van het afproduceren van onderhanden werk
  • verkopen van activa en opstellen van informatiememoranda t.b.v. potentiĆ«le kopers
  • optimaliseren van opbrengsten door middel van een integrale aanpak van genoemde werkzaamheden.

Steeds vaker worden we betrokken bij restructuring van financieringen. Daarbij brengen wij de geld- en goederenstromen in kaart en geven we adviezen voor een optimaal activamanagement. NTAB maakt een quick scan van de organisatie en het productieproces, en biedt nog een aantal diensten. Bijvoorbeeld als de hoogte van het krediet is gekoppeld aan de waarde van de zekerheden. Wij analyseren en volgen deze borrowing base.

Daarnaast taxeren we op onderhandse verkoopwaarde en op liquidatiewaarde van (on)roerende activa, en adviseren we over de mogelijkheden om aanvullende zekerheden te verkrijgen. De opdrachtgever kan rekenen op glasheldere rapportages, inclusief marktontwikkelingen en een vergelijking binnen de branche.

Waardebepalend sinds 1904